Tere

Jumal on kasutanud aastasadade jooksul mitmeid jutlustajaid selleks, et alustada ärkamisi mitmel pool maailmas.
Siia leheküljele on kogutud mõnede jutlustajate elulood, mis peaksid meid veelgi rohkem inspireerima otsima Jumalat, et me võiks näha Teda liikumas sama moodi ja veelgi võimsamalt, kui Ta seda tegi nende jutlustajate kaudu. Samuti võime me õppida ka nende jutlustajate tehtud vigadest, et me ise ei kordaks neid samu vigu.

Lehekülje koostas pastor Jaanus Ringmäe

www.hosianna.ee

——————————————————————————————————————————————————–

lakeDoktor Lakel oli palju unikaalseid kogemusi. üks nendest oli Lõuna-Aafrikas. Kord kui ta seisis koguduse ees ja nad parajasti palvetasid, nähti, kuidas tema peale tulid valguse vihud ja ta vajus selle järel transsi, kus ta ihu jäi liikumatul paigale, vaimus aga viidi ära ühte Walesi hullumajja, kus ta ajast ühest inimesest välja kurja vaimu ja seejärel läks tagasi oma ihusse, mis oli Lõuna-Aafrikas. Kolme nädala pärast sai ta teate, et see inimene, kellest ta oli vaimu välja ajanud, lasti hullumajast välja. Hiljem Walesit külastades läks ta ka nendesse paikadesse,  kus ta oli olnud vaimus.

Loe lisa

——————————————————————————————————————————————————–

robertsEvan Roberts ise põgenes avalikkuse eest. Põhjus oli selles, et ta mõistis, et inimesed võiksid väga kergesti tulla kokku ühe nime pärast, kes on ülendatud. Ta püüdis ennast niiviisi ära peita, et Jeesus oleks see peamine külgetõmbe allikas.
Ta sai kutseid igalt poolt kogu maailmast. Ükskord nad kutsusid ta Liverpooli, kuid ta ei ilmunud sinna, sest nad olid ta nime liiga suurelt üles riputanud. Ta ütles: “Mina ei ole see külge-tõmbejõud.” Ta tegi sellise tähelduse: “Mina olen aken. Ära vaata akent, vaid vaata aknast läbi. Vaata selle peale, keda ma osutan, see on Jeesus. See ei ole mina.” Ta ei lubanud oma nime avaldada kusagil ja sel tunnil oli see hea. Me kõik peame vaatama enda peale ja nägema, kas me oleme selles suhtes õiges tasakaalus.

Loe lisa