A. A. Allen

A.A.Allen sündis 1911. aastal. Ta vanemad abiellusid juba 14-aastaselt. Nad ei olnud oma lastele head vanemad, sest jootsid neid vahest purju. Vanemad ei ostnud lastele riideid ega kingi. Oma esimesed kingad sai Allen ühelt võõralt mehelt. Ta ei olnud kunagi oma elus maganud voodis, enne kui sai murdeealiseks. Kõik ülejäänud õpilased koolis irvitasid tema üle. Nii et ta elas üle väga raske ja rõhutud lapsepõlve.
Kui ta sai viie aastaseks, viis ema ta vanavanemate juurde ja abiellus ise teist korda, kuna nende esimene abielu läks lõhki. Sama asi kordus, sest ta vanemad olid alkohoolikud ja ööklubides käijad.
Kuue aastaselt hakkas A.A.Allen suitsetama ja kui ta sai kaheksa aastaseks, siis ta suitsetas regulaarselt paki suitsu päevas. Võib-olla on seda raske uskuda, kuid kui vaadata tema elukäiku, siis on see selle juures, mis ta läbi elas siiski võimalik. Kui üks laps kasvab üles sellises atmosfääris, siis on see ainuke asi, mida ta teab. Lapsed järgivad alati seda, mida nad näevad oma vanemaid tegemas.
1924. aastal, tuli nende linna üks metodisti naisevangelist. Ta leidis sealt A.A.Alleni ja ütles talle: “Sa oled kõige suurem patune selles linnas.” Ta pidi tunnistama, et see on tõesti nii, sest ta ei teadnud midagi paremat. Mõned inimesed teevad halbu asju, sest nad valivad halbade asjade tegemise, kuid teised teevad neid, sest nad ei oska midagi paremat teha.
Sandy Browni eluloost on lugeda, et ta ei teadnud, mida tähendas Jeesuse nimi. Ta arvas, et see on mõni vandesõna või sõimunimi. Ta ei teadnud selle väärtust hinnata. Mõnest küljest on Alleni lugu sarnane Sandy Browni näitega.
See naine küsis ta käest; “Kas tahad sündida uuesti?” Ja nii ta sai päästetud selle naise teenistuse läbi. Hiljem ta tunnistas, et sellest ajast peale oli tema suurimaks sooviks lugeda Piiblit. Samuti uuris ta ka teiste suurte meeste elusid. Kõige enam avaldasid talle mõju Charles Finney ja D.L.Moody.
1933. aastal anti talle jutlustamise luba Assemblies of God poolt (Nelipühilaste organisatsioon). Sel ajal ta ka abiellus ja talle sündis kolm poega ja kaks tütart.
Deprsiooni aegadel oli ta koguduse pastoriks. 40-nendatel aastatel rändas ta täisajalise evangelistina. 1949. aastal oli ta pastoriks Texases.
1949. aastal hakkasid asjad tema elus muutuma. Ta sattus Oral Robertsi koosolekutele, kus tal tekkis suur janu ja igatsus suurte masside ja imeteenistuse järele.
Ta lukustas ennast palvekambrisse, kuni Jumala au langes ta üle ja Jumal kõneles temaga. Oli 12 asja, mis Jumal talle andis, mida järgides pidi tulema imettegev vägi tema ellu. Toome siin-juures ära mõned neist tõdedest:
Jumal ütles talle, et ta ei saa teha suuremaid asju kui Jeesus tegi, aga ta võis käia sellises väes kui Jeesus käis. Samuti pidi ta tegema oma elu ka veatumaks nagu oli Jeesusel. Ta mõõtis ennast ainult Jeesuse standardi järgi. See on väga tähtis, sest kui su mõõt on madalam, siis sa leiad alati kedagi, kellest sa paremini jutlustad ja kes on sinust viletsam ühes või teises asjas. Inimloomus on selline, sellepärast võid sa end mõõta vaid Jeesuse standardi järgi.
Viiendaks, ta pidi suruma maha oma tahte paastumisega. Ta pidi järgima Jeesust seitse päeva nädalas. See, et ilma Jumalata ei saa ta midagi teha, pidi saama tema jaoks sügavaks tõeks, mida ta pidi mõistma.
Veel oli, et ta ei tohtinud osa võtta tühistest jutuajamistest. Ning lõpuks ütles Jeesus talle asju, mida ta ei tohtinud kellelegi rääkida.
Ta nimetas neid punkte oma ristiks, mida tal tuleb kanda. Niipea, kui ta hakkas käima nendes tõdedes, algas tema imeteenistus, mis aina kasvas.
Ta ostis pärast Jack Coe surma ära tema telgi ja läks välja
sellise loosungiga: “Mul on maailma suurim evangeelne telk!” See oli telgiajastu. Ta käis sellega Mehhikos ja Kuubas, kus tal olid suured krusaadid.
1955. aastal märgati tema languse algust. Ta arreteeriti Tennesees purjus auto juhtimise pärast. Ta lükkas selle süüdistuse tagasi, kuid vaatamata sellele käskisid Assemblies of God juhid tal lõpetada oma kampaania Tennesees. Ka Gordon Lindsay palus tal alistuda sellele nõudmisele, kuid Allen keeldus neid kuulda võtmast ja sealsamas lõikas läbi ta kõik oma suhted Assemblies of God liikumisega. Nad püüdsid korraldada kohtumõistmist tema üle ta joomise pärast, kuid ta ei ilmunud sinna. Ta saatis vaid oma advokaadi ja ütles tema läbi, et ta ei tule, sest Issand on tal keelanud osa võtmast tühistest jutuajamistest.
Gordon Lindsay ütles A.A.Alleni kohta, et kui ta oli suure surve ja tagakiusu all, sai temast suur liialdaja. Rõhumine aga algas tema elus siis, kui Assemblies of God ja Lindsay tema probleeme puudutasid. Lindsay oleks saanud aidata Allenit, kuid Allen ei tahtnud temale alistuda.
Allen põgenes ära Arizonasesse ja lõi seal oma osaduse, hakates raevukalt tegutsema uskkondliku maailma vastu. On asju, mida sa võid öelda uskkondliku maailma kohta ja mis on tõde, aga sa ei või seda siiski öelda oma lihameeles, vaid Püha Vaimu kaudu.
A.A.Allenil ja Jack Coel oli palju ühist. Nad mõlemad võitlesid palju Assemblies of God liikumisega ja mõned asjad olid õiged ja mõned mitte. Allen ei tahtnud neile alistuda ega ka saada mingit abi nende käest, aga ta hakkas nendega võitlema oma lihameeles. Ta ütles, et on maailma kõige tagakiusatum jutlustaja. Tal oli tagakiusu kompleks, mis väljendub hoiakus, et kõik kogu maailmas on sinu vastu ja keegi ei armasta sind, kuigi sa oled ainus edukas jutlustaja. Mis tegelikult sündis, oli see, et mõned asjad, milles teda süüdistati, olid tõed. Inimesed, kes talle neid esitasid, ei tulnud alandliku vaimuga ja tahtega teda parandada, vaid vales meeles, mis põhjustas Alleni kibestumise ja haavumise. Kui nad seda hiljem mõistsid, oli liiga hilja, et seda
parandada ja ta ei tahtnud neid enam kuulata.
Asi läks niikaugele, et ta kaotas oma pere. Ta naine lahutas temast ja ta lastel olid temaga suhted sassis.
Ka tema organisatsiooni tekkisid kohutavad probleemid. Tal oli oma töölistega selline suhe, et kui sina mind vallandad, siis mina räägin kõigest avalikkusele, mida sina oled teinud. Nii hoidsid nad teda vangis tema omaenda organisatsioonis.
Ühele oma koosolekule hilines ta tund või kaks ja rahvas laulis teda oodates. Kui ta lõpuks rahva ette tuli, oli ta purjus. Tema järgijad ütlesid: “Ta on joobunud Pühast Vaimust.” Kuid ta oli joobunud alkoholist. Paljud inimesed said petetud.
Ta suri alkohoolikuna. Üks mees, kes oli teda näinud enne tema surma tema erakodus Miracle Wellis ujumas oma basseinis, luges ta näolt, et Allen tahtis surra. Ta oli suures segaduses ja oma eluga ummikus. Tal polnud ühtki sõpra. Ta naine ja lapsed olid teda jätnud ja teda süüdistati paljude valesüüdistustega, kuid mõned neist olid ka tõed.
Tema imeteenistus oli väljapaistev. Ka prohvetlik and, mis oli tema peal, oli eriline. Paljud, kes toodi tema koosolekutele kanderaamidel, tõusid ja kõndisid sealt ära tervetena, sest võid-mine tema peal oli võimas. Tal oli suur imettegev vägi tuua inimesi välja ratastoolidest ja vabastada karkudest.
Kord toodi tema koosolekutele kanderaamil mees, kes oli vähki suremas. Televisioon oli parajasti seda kõike filmimas. Alguses ta pisut jutlustas, pannes selle mehe ja rahva usu ime suhtes kasvama. Ta tahtis, et kõik veenduksid, et see mees oli tõeliselt haige. Mees oli omadega nii läbi, et ei saanud enam isegi süüa, aga ta oli koosolekule tulles võtnud kaasa kingad, sest uskus, et saab terveks. Kui Allen märkas kingi mehel kaasas, oli ta sellest nii vaimustatud, et ütles: “See mees saab täna terveks !” Siis ta palvetas tema eest ja tõmbas ta kanderaamilt üles ja pani talle kingad jalga. Siis ta palus, et keegi tooks midagi süüa. Kui ta oli söönud, ütles Allen: “Mine nüüd koju, sa oled saanud terveks.”‘
Sellised asjad olid normaalsed tema teenistustes. Ta oli üks suurimaid imetegijaid, keda meie vanem põlvkond on näinud.
Prohvetlik and, mis oli tema peal, tegutses järgmiselt: Enne kui ta tuli rahva ette, näitas Jumal talle nägemusi inimestest, kes olid tema koosolekutel ja kust nad olid tulnud. Kui ta tuli sisse, siis ütles: “Täna hakkavad siin sündima imed! Jumal juba näitas mulle, kes te olete ja Ta teeb teid terveks! Siis ta hakkas rääkima neile asju, mida Jumal oli talle näidanud sellest, mis hakkab juhtuma ja nii ka sündis.
Üks kõige suuremaid imekoosolekuid tema teenistuses oli see, kuhu toodi üks vigane laps. Jumal näitas Allenile enne selle lapse loo. Ta nägi, kuidas lapse vanemad käisid arstil. Ta rääkis seda lugu väga peentes detailides, kirjeldades nende riideid mis neil siis seljas olid, autot millega sõitsid, kui palju nei1 raha taskus oli jne. Ta ütles neile ka selle rahasumma, mida nad olid kulutanud selleks, et tuua see laps siia. Ta ütles, et nad tulid siia imet otsima ja Jumal teeb seda. Seejärel ta ütles vanemaile: “Tooge see laps siia !” Nad tõid lapse ja ta hoidis last lihtsalt süles ja koguduse silme all läksid selle lapse kõverdunud liikmed sirgeks. Niipea, kui laps oli saanud terveks, hakkasid inimesed tulema välja ratastoolidest ja tõusma kanderaamidelt. Kurdid said kuuljaks, pimedad said nägijaks ja kõverad seljad sirgusid ja see kõik toimus selle ühe ime pärast, mis toimus prohvetliku anni kaudu.
Jumal kasutas teda sellisel viisil, kuid ometi suri ta alkohoolikuna. Ta suri üksiku mehena, hüljatuna, piinatuna ja tagakiusatuna.

Lisa kommentaar