John G.Lake

Ta sündis 1870 ja elas väga vaeses perekonnas. Tema neli õde ja venda surid haiguste pärast ja neli tema perekonnaliiget surid invaliididena.
1891. aastal läks ta metodisti piiblikooli. Selle lõpetades kolis Harvey, Illinoisi ja elas seal. Ta abiellus 1893 ja juba 1896 aastal tunnistasid arstid, et tema naisel on ravimatu haigus. Teatades sellest Dowiele, sai ta vastuse: “Su naine jääb elama, sest me palvetame.” Ja ta jäi elama, kuna nad palvetasid.
Pärast seda kolis ta kogu oma perega elama Ziionisse.
Kord kui tema poeg mängis nende perekonna püssiga, tulistas ta kogemata oma ema selga. Jälle nad teatasid sellest Dowiele. Dowie vastas: “Ärge kasutage mingisugust meditsiinilist abi. Ainult palve Ziionist päästab su naise.” Nii nad palusid ja mõne päeva pärast kadus see kuul lihtsalt ära.
See oli üks varajaste nelipühilaste omapärasid, et nad ei käinud arstide juures. Kuid nagu Kathrin Kuhlman ütles: “Kui Jumal tervendab sind, siis lase arstidel seda kinnitada.” Nii näiteks suri Lake enda tütar mõned aastad tagasi füüsilisse probleemi, mida oleks kergesti saanud lahendada meditsiinilisel teel. Aga ta ei läinud arsti juurde ja nii ta lihtsalt suri. Tal oli küll oma isa õpetus, aga tal ei olnud oma isa usu taset, mis koos õpetusega oleks võinud talle tervenemise tuua. Kui sul pole usku oma haigusest tervenemiseks ja arstid võivad sind sellest aidata, siis mine arsti juurde, aga ära sure, et Jumalat ei pilgataks.
Lakest sai koguduse vanem Dowie koguduses. Kui Dowie hakkas liikuma oma eksituse poole, kolis Lake ära Chicagosse.
Tal oli võime olla väga edukas ärimees. Alati kui ta läks mõne äri sisse, saavutas ta suurt edu või siis sai endale ühe hea ja tasuva töö.
1906. aasta oktoobris võttis ta vastu Püha Vaimuga ristimise ja  Jumala  kutse  läks  tema  elus  väga  tugevaks.  Nii  ta  siis   otsustas  jätta  oma  ärid  ja  hakata  jutlustama.
1907. aastal nägi ta neljatunnilise nägemuse. Ta nägi kohti, kuhu ta pidi minema teenima. üks nendest oli Lõuna-Aafrika. Ta läks sinna ja tegi seal suure osa oma teenimistööst. Hiljem küll läks ta tagasi Washingtoni osariiki ja omas seal suurt ministrit. Viie aasta jooksul registreeriti tema teenimise läbi sündinud olevat 100 000 dokumenteeritud imet. Kindlasti oli neid rohkem, kuid need olid kirja pandud ja dokumenteeritud imed. Seda linna, kus ta tegutses, kutsuti omal ajal Ameerika tervemaks linnaks. Tal olid seal tervenduskodud ja ta ministri laienes seal suure kiirusega. Samuti alustas ta tervenduskodusid teistes Ameerika paikades nagu on San Diego, Portland ja muud.
Doktor Lakel oli palju unikaalseid kogemusi. üks nendest oli Lõuna-Aafrikas. Kord kui ta seisis koguduse ees ja nad parajasti palvetasid, nähti, kuidas tema peale tulid valguse vihud ja ta vajus selle järel transsi, kus ta ihu jäi liikumatul paigale, vaimus aga viidi ära ühte Walesi hullumajja, kus ta ajast ühest inimesest välja kurja vaimu ja seejärel läks tagasi oma ihusse, mis oli Lõuna-Aafrikas. Kolme nädala pärast sai ta teate, et see inimene, kellest ta oli vaimu välja ajanud, lasti hullumajast välja. Hiljem Walesit külastades läks ta ka nendesse paikadesse,  kus ta oli olnud vaimus.
Ühel päeval ütles talle Issand, et sellest päevast peale hakkad sa kurje vaime välja ajama. Loomulikult oli ta ka enne seda teinud, kuid sellest päevast peale sai ta Issandalt anni, mille läbi võis näha inimeste sisemusse ja nende probleemidesse.
Kord kui ta sõitis rongiga, rääkis talle üks mees, et tal on kaksik, kes käib temaga igal pool kaasas. Doktor Lake tajus kohe, et tegemist on deemoniga ja ajas ta sealsamas Jeesuse nimel temast välja. Hiljem kirjeldasid teised rongisolijad, et nad nägid kuidas sellest vagunist valjus midagi helesinise udu taolist.
Doktor Lake treenis teisi noori jutlustajaid. üks sellistest oli Gordon Lindsay, kes sai tema koguduses päästetud kui Charles Parham seal jutlustas. John G.Lake andis oma telgi Gordon Lindsayle, aidates tal nii alustada oma teenistust. Oli palju aegu, kus Lake ja Lindsay olid koos ja vestlesid.
E.W.Kenyon oli Lakega väga lähedane sõber. Kenyoni süüdista-takse selles, et ta on õppinud palju asju sellest, et ta on käinud spiritistide koosolekutel. Tegelikult oli ta mees, kes omas tõelist janu Jumala järele ja enne kui ta sai päästetud, käis ta tõepoolest sellistes kohtades Jumalat otsimas. On tõsi, et kuigi ta käis nendes paikades, ei toonud ta sealt midagi halba endaga kaasa. Ja kui ta sündis uuesti ja hakkas uurima Piiblit. langes see vana tema ümbert ja ta ei käinud seal enam. Kenyon oli mees, kes ütles, et ta ei kuuluta ühtki asja enne, kui see ei ole temas saanud ilmutuseks. See on ka põhjuseks, et tema kuulutused on püsima jäänud nii kauaks.
Need 100 000 imet, mis olid dokumenteeritud Lake ministri läbi, olid põhiliselt vähid, liikumatud inimesed, pimedus, artriit jne. Ta ise treenis noori jutlustajaid olema nagu vaimulikud arstid, andma vaimuliku ravimi annuseid haigetele, nagu arstid teevad haigetele. Ravimiks olid kirjakohad, mida nad pidid võtma teatud korrad päevas. Siis nad tulid tagasi ja nende eest palvetati ja neid teeniti.
Doktor  Lake  suri  65  aastaselt,   1935 aastal.
Mõned doktor Lake iseloomustavad asjad: Ta oli oma loomult väga kaine mees. Ta silmad olid läbistava vaatega. Ja kui ta vaatas kellelegi otsa, siis oli tunne, nagu vaataks ta sinust läbi.
Ta oli väga kõrgelt austatud jutlustaja. Aga mitte sellepärast, et ta kõigega kompromissis oli vaid sellepärast. et see, mida ta ütles, sündis ja inimesed nägid, et see on reaalne ja on Jumalalt.
Doktor Lake esimene naine suri ajal, kui ta oli Lõuna-Aafri-kas. Tema lapsed olid väga pahased ta peale, et ta ei hoolitsenud nende ema eest nagu peaks. Siit on õppida veel üks õppetund, et on äärmiselt tähtis, eriti kui oled teenistuses, et võtta aega oma naise ja laste jaoks ja õpetada ning treenida oma peret. Paljud jutlustajate lastest on kutsutud olema jutlustajad, kuid nad ei lähe kunagi oma kutsumusse, sest on saanud kodust eemaletõukava mulje ministrist oma vanemate pärast. Lake eksis selles punktis ja tema lastest ei saanud paljud tema kutsumuse järgijateks.
Kuid ta oli mees, kes oli Jumalast kasutatud paljude inimeste päästmiseks ja tervendamiseks, mi1le ta ka edukalt lõpule viis.

Lisa kommentaar